Category: ,

Feachtas Youth Club

“Fáilte ar ais, a dhaoine óga! Beidh clubanna Feachtas ag athoscailt ar na dátaí a luaitear thuas!
Tá córas nua clárúcháin againn agus is gá do ghach bhall (sean ná nua) clárú leis an gcóras seo. Is féidir teacht ar an gcóras faoi ‘Bí Linn’ ar ár suíomh idirlín.”
It reads:
“Welcome back to our young people! Feachtas clubs will be reopening on the dates listed above.
We have a new registration system and every member (old or new) must register on this system. It can be found under “Bí Linn” on our website.”
Any sharing at all, we’d really appreciate it. Go raibh maith agat!
Is mise, le meas,
Oisín.

Class Information

 Days

Class Trainer